CHÀO MỪNG TỚI TẬP ĐOÀN AVK

Tập đoàn AVK là một tập đoàn công nghiệp tư nhân gồm hơn 77 công ty thành viên. Lãnh vực kinh doanh cốt lõi của AVK là các sản phẩm về van, trụ cứu hoả và phụ tùng lắp đặt. Sản phẩm của AVK phục vụ cho các mảng nước, khí ga, xử lý nước thải và cứu hoả. Bên cạnh đó, AVK cũng cung cấp sản phẩm cho các lãnh vực như đập, hồ chứa, HVAC, hoá chất, hàng hải và các lãnh vực công nghiệp khác. Sản phẩm của AVK được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế và được bán trên 80 quốc gia. AVK đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng bởi chất lượng, tính năng, tính ứng dụng và tuổi thọ của sản phẩm.