• Brown Paperbox

  906/8

  Van bi, kết nối ren
  Tiêu chuẩn:
  - Thiết kế: BS 5154
  Vật liệu:
  - Thân: Đồng thiếc CC491K
  - Bi: Chrome plated Brass CW617N
  - Trục:  Đồng thau DZR Brass CW602N
  - Packing: PTFE

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

  Giới hạn áp suất làm việc: 20

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  907/4

  Van bi thép không gỉ, kết nối ren
  Vật liệu:
  - Thân, Bi, Trục: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Packing: PTFE

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 150

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  907/8

  Van bi thép không gỉ, kết nối bích EN 1092-2
  Vật liệu:
  - Thân, Bi, Trục: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Seat: PTFE

  Dải kích thước: 15-250

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 150

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet