• Brown Paperbox

  CC

  Van cửa phai, on/off, loại gắn kênh
  - Tiêu chuẩn: AWWA C561-04/ DIN 19569/ BS 7775
  Vật liệu:
  - Khung, cửa, trục: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Làm kín: Cao su EPDM
  - Dẫn hướng: UHMWPE

  Dải kích thước: 200-2000

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  MU

  Van cửa phai, on/off, loại gắn tường
  - Tiêu chuẩn: AWWA C561-04/ DIN 19569/ BS 7775
  Vật liệu:
  - Khung, cửa, trục: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Làm kín: Cao su EPDM
  - Dẫn hướng: UHMWPE

  Dải kích thước: 200-2000

  Tải tài liệu: Datasheet Specs

 • Brown Paperbox

  RB

  Van cửa phai, điều tiết lưu lượng
  - Tiêu chuẩn: AWWA C561-04/ DIN 19569/ BS 7775
  Vật liệu:
  - Khung, cửa, trục: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Làm kín: Cao su EPDM
  - Dẫn hướng: UHMWPE

  Dải kích thước: 150-1200

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  SA/SL

  Van cửa phai, điều tiết lưu lượng
  - Tiêu chuẩn: DIN 19569-4/ BS 7775
  Vật liệu:
  - Khung: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Làm kín: Cao su EPDM
  - Tấm chặn: Aluminum

  Dải kích thước: 150-2000

  Tải tài liệu: Datasheet