• Brown Paperbox

  75-EVBLS

  Van bướm đồng tâm, bích kẹp, lỗ định vị ôm sát, cổ cao, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S20
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Gang xám, Thép đen, Đồng ..v.v..
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 40-1400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVBS (75/31)

  Van bướm đồng tâm, bích kẹp, lỗ định vị ôm sát, cổ thấp, lớp lót cố định (có thể lắp cuối tuyến ống)
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S20
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Gang xám, Thép đen, Đồng ..v.v..
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVCS

  Van bướm đồng tâm, bích kẹp, lỗ định vị, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S20
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Gang xám, Thép đen, Đồng ..v.v..
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVFL (75/21)

  Van bướm đồng tâm, mặt bích 2 đầu, thân dài, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S14
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Gang xám, Thép đen, Đồng ..v.v..
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 50-2000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVML

  Van bướm đồng tâm, bích đơn, thân dài, lớp lót cố định (có thể lắp cuối tuyến ống)
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S16
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Thép đen
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 50-2000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVMS

  Van bướm đồng tâm, bích đơn, thân ngắn lớp lót cố định (có thể lắp cuối tuyến ống)
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S20
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Thép đen
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 350-1000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVTLLS

  Van bướm đồng tâm, bích kẹp, vấu lỗ vòng quanh thân, cổ cao, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S20
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Gang xám, Thép đen, Đồng ..v.v..
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 50-1200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75-EVTLS (75/41)

  Van bướm đồng tâm, bích kẹp, vấu lỗ vòng quanh thân, cổ thấp, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước: EN 558-2 S20
  - Kết nối: ASME B16.5/ 16.47
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo, Gang xám, Thép đen, Đồng ..v.v..
  - Trục: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Đĩa: Thép không gỉ, Nhôm-Đồng ..v.v..
  - Lớp lót: EPDM, NBR, FPM

  Dải kích thước: 50-1200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -40 - 200

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  75/10 EVS

  'AVK-WWE Van bướm Wafer series 75/10 EVS, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích kết nối: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40 EN JS1030
  Đĩa van: Duplex 1.4462/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ Duplex 1.4462/ Thép không gỉ 1.4057
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 40-1400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 200 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 75/10_EVS_en 75/10_EVS_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  75/20 EVFS

  'AVK-WWE Van bướm hai mặt bích series 75/20 EVFS, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 13
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40 EN JS1030
  Đĩa van: Thép không gỉ Duplex 1.4462/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ Duplex 1.4462/Thép không gỉ 1.4057
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 50-2000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 200 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16/25 bar

  Tải tài liệu: 75/20 EVFS_en 75/20 EVFS_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  820/00 WAFER TYPE

  'AVK-IA Van bướm Wafer series 820/00
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích kết nối: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 25-1000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 140 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 820/00_DI_en 820/00_DI_vn 820/00_SS_en 820/00_SS_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  820/10 LUG TYPE

  'AVK-IA Van bướm Lug series 820/10
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích khoan: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 25-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 140 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 820/10_DI_en 820/10_DI_vn 820/10_SS_en TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  820/20 U-SECTION

  'AVK-IA Van bướm U-section series 820/20
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 150-1600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 140 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 820/20 DI_en 820/20 SS_en 820/20 DI_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  925/01

  Van bướm đồng tâm, bích kẹp, vấu lỗ vòng quanh thân, lớp lót tháo rời
  Tiêu chuẩn:
  - Thiết kế: EN 593
  - Kích thước: EN 558 S13
  Vật liệu:
  - Thân, đĩa: Gang dẻo GGG-40
  - Trục: Thép không gỉ
  - Lớp lót: EPDM

  Dải kích thước: 50-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90 Deg C

  Giới hạn áp suất làm việc: 25 bar

  Tải tài liệu: Datasheet