• Brown Paperbox

  908/00-001

  Van cân bằng tay, nối bích
  Tiêu chuẩn:
  - Mặt bích: EN1092
  - Chiều dài: EN 558-2 S1
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Trục: Thép không gỉ 1.4021

  Dải kích thước: 65-150

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -10 - 110

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/00-002

  Van cân bằng tay, nối bích
  Tiêu chuẩn:
  - Mặt bích: EN1092
  - Chiều dài: EN 558-2 S1
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Trục: Thép không gỉ 1.4021

  Dải kích thước: 200-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -10-110

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/00-003

  Deltaflow Van cân bằng tay, nối bích
  Tiêu chuẩn:
  - Mặt bích: EN1092
  - Chiều dài: EN 558-2 S1
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Trục: Thép không gỉ 1.4021

  Dải kích thước: 65-150

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -10 - 110

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/00-004

  Deltaflow Van cân bằng tay, nối bích
  Tiêu chuẩn:
  - Mặt bích: EN1092
  - Chiều dài: EN 558-2 S1
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Trục: Thép không gỉ 1.4021

  Dải kích thước: 200-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -10 - 110

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/02

  Van cân bằng tay, deltaflow, nối ren
  Tiêu chuẩn:
  - Ren: BS21
  Vật liệu:
  - Thân: Đồng thiếc (Bronze)
  - Trục, đĩa, nắp chụp: Đồng thau (Brass)
  - Mặt tựa: PTFE

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/F

  Van kiểm soát chênh áp bảo tồn dòng, nối ren
  Vật liệu:
  - Thân van, Mặt tựa: Đồng thau H62
  - Lò xo: SS 304
  - Màng: EPDM
  Giải làm việc:
  - Giải áp suất làm việc: 20-300KPa
  - Giải áp suất điều khiển: 20-80KPa(DN15-32) và 30-100KPa(DN40-50)

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/G-001

  Van kiểm soát chênh áp bảo tồn dòng, nối bích
  Vật liệu:
  - Thân van: Gang dẻo
  - Đĩa, Trục, Mặt tựa, Lò xo: SS 304
  - Màng: EPDM
  Giải làm việc:
  - Giải áp suất làm việc: 30-300KPa với DN65-100 và 40-400KPa với DN125-200
  - Giải áp suất điều khiển: 10-300KPa

  Dải kích thước: 50-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  908/G-002

  Van kiểm soát chênh áp bảo tồn dòng, nối bích
  Vật liệu:
  - Thân van, nắp chụp: Gang dẻo
  - Đĩa, Trục, Lò xo: SS 304
  - Màng: EPDM
  Giải làm việc:
  - Giải áp suất làm việc: 40-400KPa
  - Giải áp suất điều khiển: 10-300KPa

  Dải kích thước: 250-450

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu:

 • Brown Paperbox

  951/20

  Flowmaster 3 trong 1, Van kết hợp tự động cân bằng, điều tiết dòng và chống quá dòng, nối ren
  - Độ chênh áp tối đa: 400 kPa
  - Thân: đồng thau (brass)
  Động cơ:
  - Nguồn: 24V AC, 50/60Hz,
  - Tín hiệu điều khiển/ phản hồi: 0(2)-10 V DC/ 4-20mA

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 120

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  951/C

   Flowmaster 2 in 1, Van kết hợp tự động ổn dòng và điều tiết, nối bích
  - Thân: Gang dẻo
  - Lò xo: Thép không gỉ
  - Màng: EPDM

  Động cơ:
  - Nguồn 24 V AC 50/60HZ
  - Tín hiệu điều khiển/ phản hồi: 0-10V/2-10V/

  Dải kích thước: 40-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 150

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  952/20

  Deltamatic, Van cân bằng tự động, nối ren
  - Độ chênh áp tối đa: 600 kPa (HP) 350 kPa (Lp)
  Vật liệu:
  - Thân: Đồng thau (brass)
  - Màng: HNBR gia cường

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 230

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  953/X

  Deltamatic, Van cân bằng tự động, bích kẹp
  - Độ chênh áp tối đa: 600 kPa
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Lò xo, lõi: Thép không gỉ
  - Màng: HNBR gia cường

  Dải kích thước: 50-800

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 120

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  955/20

  Flowmaster FC 2 in 1, Van kết hợp tự động cân bằng và đóng ngắt, nối ren
  - Độ chênh áp tối đa: 7-600KPa (HP);7-350KPa (LP)
  - Năng lượng tiêu thụ: 1.1W
  - Thân, nắp chụp: đồng thau (brass)

  Dải kích thước: 20-25

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 120

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet