• Brown Paperbox

  01/70

  AVK Van cổng EE series 01/70, CTC
  Cho ống uPVC và PE
  Thiết kế: EN 1074-1&2/EN 1171
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (430F)
  Vòng chặn/đệm kín: Đồng RG5/Cao su EPDM
  Sơn epoxy xanh RAL 5017, min.250 microns
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 01/70_en 01/70_vn

 • Brown Paperbox

  02/20

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 02/20, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 02/20 DN50-200 02/20 DN250-400 TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  06/30

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 06/30, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14/ DIN F4
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50-800

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 06/30 DN40-600_en 06/30 DN40-600_vn 06/30 DN800_en TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  06/35 PIN INDICATOR

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi kèm chốt chỉ thị
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14/ DIN F4
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 06/35 DN50-400_en

 • Brown Paperbox

  06/80

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 06/80, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14/ DIN F4
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ NBR
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 40-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 06/80 NBR DN40-600_en TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/36

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/36, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5163 type B/ EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 80-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/36 DN80-300_en 21/36 DN80-300_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  26/00

  'AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 26/00, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017, tráng men bên trong
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 40-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 26/00_en

 • Brown Paperbox

  901/03

  Van cổng thép không gỉ, kết nối bích
  Tiêu chuẩn:
  - Thiết kế: GB 12234
  - Chiều dài: GB 12221
  - Mặt bích: GB 9113
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp, đĩa,Trục: Thép không gỉ
  - Packing: PTFE

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  906/2

  Van cổng đồng thiếc, kết nối ren
  Tiêu chuẩn:
  - Thiết kế: BS 5154
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp, đĩa: Đồng thiếc 1400 LG2 (bronze)
  - Trục: Đồng thau 2874 CZ122 (brass)
  - Tay quay: Nhôm đúc 1490 LM6
  - Mặt tựa: Teflon

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 100

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  907/1

  Van cổng thép không gỉ, kết nối ren
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp, đĩa, Trục: Thép không gỉ AISI 304/316
  - Packing: PTFE

  Dải kích thước: 15-50

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 150

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet