• Brown Paperbox

  02/20

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 02/20, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 02/20 DN50-200 02/20 DN250-400 TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  06/35 PIN INDICATOR

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi kèm chốt chỉ thị
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14/ DIN F4
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 06/35 DN50-400_en

 • Brown Paperbox

  06/35-013

  Van cổng, chốt hiển thị trạng thái đóng mở, mặt tựa đàn hồi, ty chìm, kết nối mặt bích 2 đầu
  Tiêu chuẩn:
  - Chứng nhận: VDS
  - Mặt bích: EN1092 (ISO 7005-2)
  - Thiết kế: EN 1074 part 1 & 2
  - Chiều dài: EN 558-2 S14
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Đĩa: Gang dẻo bọc cao su EPDM
  - Trục: Thép không gỉ tối thiểu 13%Cr

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  21/30

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/30, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5163 type B
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 65 - 125

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/30 DN65 & 125_en 21/30 DN65 & 125_vn

 • Brown Paperbox

  21/36

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/36, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5163 type B/ EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 80-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/36 DN80-300_en 21/36 DN80-300_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/46 OS&Y

  AVK Van cổng ty BB nổi mặt tựa đàn hồi seri 21/46 OS&Y, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/46 OS&Y_en 21/46 OS&Y_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/50

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/50, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-2 Annex B (BS 5163 type B)
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van gang dẻo GGG50
  Đĩa van gang dẻo phủ EPDM
  Trục van thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50, 250-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/50 DN50& 250-400_en 21/50 DN50& 250-400_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/66

  Van cổng, mặt tựa đàn hồi, ty nổi, nối bích
  Tiêu chuẩn:
  - Thiết kế: EN 1074 part 2/BS 5150
  - Mặt bích: EN1092 (ISO 7005-2)
  - Chiều dài: EN 558-2 S3
  Vật liệu:
  - Thân, nắp van: Gang dẻo GGG-50
  - Đĩa: Gang dẻo bọc cao su EPDM
  - Trục: Thép không gỉ AISI 420

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 25

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  21/78

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/78, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ BS 5163
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Động cơ điện

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/78_DN50-400_en 21/78_DN50-400_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  45/51

  Van cổng, mặt tựa đàn hồi, ty chìm, kết nối mặt bích 2 đầu
  Tiêu chuẩn:
  - Chứng nhận: UL-FM
  - Mặt bích: ANSI B16.42
  - Thiết kế: AWWA C509
  - Chiều dài: EN 558-2 S3
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Đĩa: Gang dẻo bọc cao su EPDM
  - Trục: Alu-Bronze

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 200/250 PSI

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  45/5C

  Van cổng, mặt tựa đàn hồi, ty nổi, kết nối mặt bích 2 đầu
  Tiêu chuẩn:
  - Chứng nhận: UL-FM
  - Mặt bích: ANSI B16.42
  - Thiết kế: AWWA C509
  - Chiều dài: AISI B16.10
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-50
  - Đĩa: Gang dẻo bọc cao su EPDM
  - Trục: Bronze

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 200/250 PSI

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  55/76 OS&Y

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 55/76 OS&Y, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5150
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Hộp số tay quay

  Dải kích thước: 450-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 55/76 DN450-600_en 55/76 DN450-600_vn TenderText_en TenderText_vn