• Brown Paperbox

  10/00

  Đai khởi thủy, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: cho ống PVC- và PE
  Vật liệu:
  - Thân trên: Gang dẻo
  - Thân dưới: Gang dẻo/ Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su SBR
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet1 Datasheet2

 • Brown Paperbox

  10/10

  Đai khởi thủy phổ biến, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: ống gang dẻo
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  10/14

  Đai khởi thủy, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: ống gang dẻo EN545, ống thép EN10224
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su SBR
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  10/22

  Đai khởi thủy, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: cho tất cả các loại ống trừ PE
  Vật liệu:
  - Thân trên: Gang dẻo
  - Thân dưới: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 80-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  10/32

  Đai khởi thủy, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: cho ống gang dẻo
  Vật liệu:
  - Thân Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 80-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  10/42

  Đai khởi thủy, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: ống uPVC
  Vật liệu:
  - Thân Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 80-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  10/9/20

  Đai khởi thủy gắn van ngắt, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: cho ống PVC
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 100-250

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  727/08

  Đai khởi thủy khoan dưới áp lực, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: ống gang dẻo, gang đúc, ống xi măng và ống thép
  Vật liệu:
  - Thân trên: Gang dẻo
  - Thân dưới: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 80-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet1 Datasheet2

 • Brown Paperbox

  727/09

  Đai khởi thủy khoan dưới áp lực, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: ống PE/PVC
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su NBR
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet1 Datasheet2

 • Brown Paperbox

  727/10

  Đai khởi thủy khoan dưới áp lực với khớp nối ngắt, đầu khởi thuỷ nối ren
  Ứng dụng: ống PE/PVC
  Vật liệu:
  - Thân: Gang dẻo
  - Lớp lót: Cao su NBR
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 80-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 10

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/10/05

  Đai sửa chữa đơn FS10
  -Dải làm kín 40-360 mm. Chiều dài cung cấp 100-600 mm.
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/10/44

  Đai sửa chữa đơn FS10
  -Dải làm kín 48-330 mm. Chiều dài cung cấp 150-400 mm
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/10/46

  Đai sửa chữa đơn FS10
  Dải làm kín 48-360 mm. Chiều dài cung cấp 200-400 mm.
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/18

  Đai sửa chữa trong
  - Chiều dài 200 mm
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 600-2000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/19

  Đai sửa chữa trong
  - Chiều dài 400 mm
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 600-2000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/2

  Đai sửa chữa đơn FSA, đầu khởi thuỷ nối ren
  - Dải làm kín 48-360 mm. Chiều dài cung cấp100-600 mm
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/20/04

  Đai sửa chữa đôi FS20
  -Dải làm kín 88-610 mm. Chiều dài cung cấp 200-600 mm
  -Với chốt định vị
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/20/05

  Đai sửa chữa đôi FS20
  - Dải làm kín 88-650 mm. Chiều dài cung cấp 200-800 mm.
  - Với tấm hỗ trợ
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/3/20540

  Đai sửa chữa đôi FST, đầu khởi thuỷ nối bích
  - Dải làm kín 88-552 mm. Chiều dài cung cấp 300-800 mm
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  729/3/30555

  Đai sửa chữa ghép 3 FST, đầu khởi thuỷ nối bích
  - Dải làm kín 548-798 mm. Chiều dài cung cấp 600-800 mm
  Ứng dụng: ống thép, gang, gang dẻo, đồng, ống xi măng amiăng và ống PVC.
  Vật liệu:
  - Thân: Thép không gỉ
  - Lớp lót: Cao su NBR/ SBR/ EPDM
  - Bu lông: Thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-350

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 110

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  730/2

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Tải tài liệu: Datasheet