• Brown Paperbox

  258/30

  AVK Mối nối mềm EE series 258/30
  Thân mối nối: Thép mềm cấp S275JR
  Đầu bát: Thép mềm cấp S275JR
  Đệm kín: EPDM theo EN 681-1
  Sơn epoxy theo WIS 4-52-01 hoặc phun ướt tùy thuộc kích cỡ

  Dải kích thước: 350-1200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: Datasheet 258/30_en Datasheet 258/30_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  260/30

  AVK Mối nối mềm EB series 260/30
  Mặt bích khoan theo: EN 1092/ ISO 7005-2
  Thân mối nối: Thép mềm cấp S275JR
  Đầu bát: Thép mềm cấp S275JR
  Đệm kín: EPDM theo EN 681-1
  Sơn epoxy theo WIS 4-52-01 hoặc phun ướt tùy thuộc kích cỡ

  Dải kích thước: 350-1600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: Datasheet 260/30_en Datasheet 260/30_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  265/30

  AVK Mối nối BB series 265/30
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Đầu bích: Thép mềm FE430B
  Thân mối nối: Thép mềm FE430B
  Đệm kín: EPDM theo EN 681-1
  Sơn epoxy theo WIS 4-52-01 hoặc phun ướt tùy thuộc kích cỡ

  Dải kích thước: 300-1200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 265/30 DN300-1200_en 265/30 DN300-1200_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  265/50 DN300-2200

  AVK Mối nối BB series 265/50
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Đầu bích: Thép mềm FE430B
  Thân mối nối: Thép mềm FE430B
  Đệm kín: EPDM theo EN 681-1
  Sơn epoxy theo WIS 4-52-01 hoặc phun ướt tùy thuộc kích cỡ

  Dải kích thước: 300-2200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 265/50 DN300-2200_en 265/50 DN300-2200_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  265/50 DN50-250

  AVK Mối nối BB series 265/50
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Đầu bích: Gang theo BS EN 1563 GJS450/10
  Bích giữa: Thép mềm theo EN 10025:2004 S235
  Đệm kín: EPDM theo EN 681-1
  Sơn epoxy theo WIS 4-52-01

  Dải kích thước: 50-250

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 265/50 DN50-250_en 265/50 DN50-250_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  601

  AVK Mối nối mềm EE series 601
  Độ lệch góc cho phép mỗi đầu +/- 4 độ
  Thân và đầu bát: Gang dẻo GGG40
  Gioăng: EPDM
  Sơn epoxy xanh RAL 5017

  Dải kích thước: 40-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: 601 Poland_en 601 Poland_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  602

  AVK Mối nối mềm chuyển bậc EE series 602
  Độ lệch góc cho phép mỗi đầu +/- 4 độ
  Thân và đầu bát: Gang dẻo GGG40
  Gioăng: EPDM
  Sơn epoxy xanh RAL 5017

  Dải kích thước: 40-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: 602 Poland_en 602 Poland_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  603

  AVK Mối nối mềm EB series 603
  Độ lệch góc cho phép +/- 4 độ
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Thân và đầu bích: Gang dẻo GGG40
  Gioăng: EPDM
  Sơn epoxy xanh RAL 5017

  Dải kích thước: 40-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 603 Poland_en 603 Poland_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  621

  Mối nối mềm EE, 2 đầu bát
  - Nối các loại ống: PE, uPVC
  - Độ lệch góc cho phép +-3.5 độ
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Bulong: Thép không gỉ A2
  - Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng RG5

  Dải kích thước: 32-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16 bar

  Tải tài liệu: Datasheet 621_en Datasheet 621_vn

 • Brown Paperbox

  623

  Mối nối mềm EB, socket-mặt bích
  - Nối các loại ống: PE, uPVC
  - Độ lệch góc cho phép +-3.5 độ
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Bulong: Thép không gỉ A2
  - Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng RG5

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: Datasheet 623_en Datasheet 623_vn

 • Brown Paperbox

  631

  Mối nối mềm EE, 2 đầu socket
  - Nối tất cả các loại ống
  - Độ lệch góc cho phép +-4 độ
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Bulong: Thép không gỉ A2
  - Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng thau đỏ và thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet

 • Brown Paperbox

  632

  Mối nối mềm chuyển bậc EE, 2 đầu socket
  - Nối tất cả các loại ống
  - Độ lệch góc cho phép +-4 độ
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Bulong: Thép không gỉ A2
  - Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng thau đỏ và thép không gỉ

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet1 Datasheet2

 • Brown Paperbox

  633

  Mối nối mềm EB, socket-mặt bích
  - Nối tất cả các loại ống
  - Độ lệch góc cho phép +-4 độ
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Bulong: Thép không gỉ A2
  - Đệm kín kết hợp: Cao su EPDM & đồng thau đỏ và thép không gỉ

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

  Giới hạn áp suất làm việc: 16

  Tải tài liệu: Datasheet