• Brown Paperbox

  01/70

  AVK Van cổng EE series 01/70, CTC
  Cho ống uPVC và PE
  Thiết kế: EN 1074-1&2/EN 1171
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (430F)
  Vòng chặn/đệm kín: Đồng RG5/Cao su EPDM
  Sơn epoxy xanh RAL 5017, min.250 microns
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty

  Dải kích thước: 40-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 01/70_en 01/70_vn

 • Brown Paperbox

  02/20

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 02/20, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 02/20 DN50-200 02/20 DN250-400 TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  06/30

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 06/30, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14/ DIN F4
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50-800

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 06/30 DN40-600_en 06/30 DN40-600_vn 06/30 DN800_en TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  06/35 PIN INDICATOR

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi kèm chốt chỉ thị
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14/ DIN F4
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 06/35 DN50-400_en

 • Brown Paperbox

  15/42

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri  15/42, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ EN 1171
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Bộ điều khiển điện

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16

  Tải tài liệu: 15/42 DN40-400_en 15/42 DN40-400_vn 15 Auma TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/30

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/30, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5163 type B
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 65 - 125

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/30 DN65 & 125_en 21/30 DN65 & 125_vn

 • Brown Paperbox

  21/36

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/36, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5163 type B/ EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 80-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/36 DN80-300_en 21/36 DN80-300_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/46 OS&Y

  AVK Van cổng ty BB nổi mặt tựa đàn hồi seri 21/46 OS&Y, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/46 OS&Y_en 21/46 OS&Y_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/50

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/50, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-2 Annex B (BS 5163 type B)
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van gang dẻo GGG50
  Đĩa van gang dẻo phủ EPDM
  Trục van thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 50, 250-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/50 DN50& 250-400_en 21/50 DN50& 250-400_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/60 PN25

  'AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/60, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-2 Annex B (BS 5163 type B)
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van gang dẻo GGG50
  Đĩa van gang dẻo phủ EPDM
  Trục van thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 25 bar

  Tải tài liệu: 21/60 PN25_en TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/78

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 21/78, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ BS 5163
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Động cơ điện

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/78_DN50-400_en 21/78_DN50-400_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  21/88 OS&Y

  AVK Van cổng BB ty nổi mặt tựa đàn hồi seri 21/88 OS&Y, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2/ BS 5163
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Bộ điều khiển điện.

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 21/88_SS420_en 21/88_SS316L_en

 • Brown Paperbox

  26/00

  'AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 26/00, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 14
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017, tráng men bên trong
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty, Tay quay

  Dải kích thước: 40-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 26/00_en

 • Brown Paperbox

  33/10

  AVK Van cổng EE (Tyton socket ends) series 33/10, CTC
  Cho ống gang theo tiêu chuẩn ISO 2531
  Thiết kế: EN 1074-1&2/EN 1171
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017, min.250 microns
  Bộ vận hành: Nắp chụp ty

  Dải kích thước: 80-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16 bar

  Tải tài liệu: 33/10 DN80-300_en 33/10 DN80-300_vn

 • Brown Paperbox

  36/80

  AVK Van cổng EE, mặt tựa đàn hồi, ty chìm, tích hợp sẵn ống nhựa PE
  Tiêu chuẩn:
  - Thiết kế: EN 1074 part 1 & 2/EN 1171
  Vật liệu:
  - Thân, nắp chụp: Gang dẻo GGG-40
  - Đĩa: Gang dẻo bọc cao su EPDM
  - Trục: Thép không gỉ, tối thiểu 13%Cr.

  Dải kích thước: 65-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 20

  Giới hạn áp suất làm việc: 16 bar

  Tải tài liệu: 36/80_SDR11 PE_en 36/80_SDR17 PE_en

 • Brown Paperbox

  37/46 OS&Y

  'AVK Van cổng BB mặt kim loại OS&Y seri 37/46, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo GGG50
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Mặt tựa: Thép súng EN 1982 CC491K (LG2)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 37/46 OS&Y_en

 • Brown Paperbox

  37/50

  'AVK Van cổng BB mặt kim loại, ty chìm seri 37/50, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo GGG50
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Mặt tựa: Thép súng EN 1982 CC491K (LG2)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Kèm nắp chụp ty

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 37/50_en

 • Brown Paperbox

  37/51 ISO Flange

  'AVK Van cổng BB mặt kim loại, ty chìm seri 37/51, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo GGG50
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Mặt tựa: Thép súng EN 1982 CC491K (LG2)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ truyền động: Hộp số tay quay, Động cơ điệ

  Dải kích thước: 50-300

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 37/51 ISO Flange_en

 • Brown Paperbox

  37/80 PN25

  'AVK Van cổng BB mặt kim loại, ty chìm seri 37/80, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 19
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo GGG50
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Mặt tựa: Thép súng EN 1982 CC491K (LG2)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ truyền động: Tay quay

  Dải kích thước: 50-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 25 bar

  Tải tài liệu: 37/80_PN25_en

 • Brown Paperbox

  54/3132

  AVK Van cổng BB mặt tựa kim loại seri 54/31, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo GGG50
  Trục van: Thép không gỉ 1.4057 (AISI 431)
  Mặt tựa: Hợp kim nhôm đồng EN 1982 CC331G (AB1)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Hộp số tay quay

  Dải kích thước: 700-1800

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 54/3132 DN700-1000_en 54/3132 DN700-1000_vn 54/3132 DN1100-1800_en 54/3132 DN1100-1800_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  55/66

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 55/66, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 1074-1&2
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 seri 3
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4104 (AISI 430F)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Tay quay

  Dải kích thước: 450-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 55/66 DN450-600_en 55/66 DN450-600_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  55/76 OS&Y

  AVK Van cổng BB mặt tựa đàn hồi seri 55/76 OS&Y, CTC
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: BS 5150
  Mặt bích khoan theo: ISO 7005-2/ EN 1092-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG50
  Đĩa van: Gang dẻo phủ EPDM
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ vận hành: Hộp số tay quay

  Dải kích thước: 450-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 55/76 DN450-600_en 55/76 DN450-600_vn TenderText_en TenderText_vn