• Brown Paperbox

  75/10 EVS

  'AVK-WWE Van bướm Wafer series 75/10 EVS, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích kết nối: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40 EN JS1030
  Đĩa van: Duplex 1.4462/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ Duplex 1.4462/ Thép không gỉ 1.4057
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 40-1400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 200 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 75/10_EVS_en 75/10_EVS_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  75/20 EVFS

  'AVK-WWE Van bướm hai mặt bích series 75/20 EVFS, lớp lót cố định
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 13
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40 EN JS1030
  Đĩa van: Thép không gỉ Duplex 1.4462/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ Duplex 1.4462/Thép không gỉ 1.4057
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 50-2000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 200 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16/25 bar

  Tải tài liệu: 75/20 EVFS_en 75/20 EVFS_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  76/70

  'AVK Van bướm series 76/70, kiểu Wafer
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG-50 (EN-GJS-500-7)
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ epoxy
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay bộ điều khiển điện….

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16 bar

  Tải tài liệu: 76 Catalog TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  76/71

  'AVK Van bướm series 76/71, kiểu Lug
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG-50 (EN-GJS-500-7)
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ epoxy
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay bộ điều khiển điện….

  Dải kích thước: 50-400

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16 bar

  Tải tài liệu: 76 Catalog

 • Brown Paperbox

  813/83

  'AVK Van bướm BB series 813/83
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 13
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG-40
  Đĩa van: AISI 420
  Trục van: AISI 420
  Lớp lót: EPDM
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 50-200

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 16 bar

  Tải tài liệu: Datasheet_en Datasheet_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  820/00 WAFER TYPE

  'AVK-IA Van bướm Wafer series 820/00
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích kết nối: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 25-1000

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 140 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 820/00_DI_en 820/00_DI_vn 820/00_SS_en 820/00_SS_vn TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  820/10 LUG TYPE

  'AVK-IA Van bướm Lug series 820/10
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích khoan: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 25-600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 140 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 820/10_DI_en 820/10_DI_vn 820/10_SS_en TenderText_en TenderText_vn

 • Brown Paperbox

  820/20 U-SECTION

  'AVK-IA Van bướm U-section series 820/20
  Tiêu chuẩn:
  Thiết kế: EN 593
  Khoảng cách bề mặt: EN 558 series 20
  Mặt bích khoan theo: EN 1092-2/ ISO 7005-2
  Vật liệu:
  Thân van: Gang dẻo GGG40
  Đĩa van: Thép không gỉ 1.4408/Gang dẻo phủ Rilsan
  Trục van: Thép không gỉ 1.4021 (AISI 420)
  Lớp lót: EPDM/NBR/FPM (Viton)
  Sơn epoxy xanh RAL 5017
  Bộ điều khiển: Kèm tay gạt, hộp số tay quay hay Bộ điều khiển khí nén hay bộ điều khiển điện...

  Dải kích thước: 150-1600

  Giới hạn nhiệt độ làm việc: -20 - 140 Độ C

  Giới hạn áp suất làm việc: 10/16 bar

  Tải tài liệu: 820/20 DI_en 820/20 SS_en 820/20 DI_vn TenderText_en TenderText_vn