• Brown Paperbox

  702/10

  Van Dao, vấu lỗ vòng quanh thân, ty chìm, tay quay
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước : EN 558-1 S20
  - Mặt bích: EN1092
  Vật liệu:
  - Cửa, trục, thanh đẩy: Thép không gỉ AISI 316
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Mặt tựa: Cao su NBR

  Dải kích thước: 50-600

  Tải tài liệu: Datasheet Specs

 • Brown Paperbox

  702/20

  Van Dao, vấu lỗ vòng quanh thân, ty nổi, tay quay
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước : EN 558-1 S20
  - Mặt bích: EN1092
  Vật liệu:
  - Cửa, trục, thanh đẩy: Thép không gỉ AISI 316
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Mặt tựa: Cao su NBR

  Dải kích thước: 50-600

  Tải tài liệu: Datasheet Specs

 • Brown Paperbox

  702/30

  Van Dao, vấu lỗ vòng quanh thân, tay gạt vận hành nhanh
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước : EN 558-1 S20
  - Mặt bích: EN1092
  Vật liệu:
  - Cửa, trục, thanh đẩy: Thép không gỉ AISI 316
  - Thân: Gang dẻo GGG-40
  - Mặt tựa: Cao su NBR

  Dải kích thước: 50-200

  Tải tài liệu: Datasheet Specs

 • Brown Paperbox

  702/50

  Van Dao, vấu lỗ vòng quanh thân, mặt bích đỉnh gắn động cơ điện
  Tiêu chuẩn:
  - Kích thước : EN 558-1 S20
  - Mặt bích: EN1092
  Vật liệu:
  - Cửa, trục, thanh đẩy: Thép không gỉ AISI 316
  - Thân, mặt bích đỉnh: Gang dẻo GGG-40
  - Mặt tựa: Cao su NBR

  Dải kích thước: 50-600

  Tải tài liệu: Datasheet Specs