Mạng phân phối nước

Khi nước đã được xử lý trong nhà máy xử lý nước, nó được bơm tới nơi tiêu thụ thông qua mạng lưới phân phối nước rộng lớn. Mạng lưới phân phối này được làm bởi các loại ống khác nhau như ống gang dẻo, PVC, ống thép hay PE. Mạng phân phối nước phải có khả năng phân phối nước với tổn thất áp lực thấp và không rò rỉ gây lãng phí.

Mạng lưới phân phối nước thường hoạt động ở áp lực tương đối thấp, nhưng áp lực nước có thể khác nhau ví dụ như áp lực cần phải tăng đủ cao sao cho nước có thể tiếp cận tới người tiêu dùng sống ở các khu vực cao hơn so với trạm bơm. Ở các vùng miền núi, mạng lưới phân phối nước được chia thành các vùng áp lực mà được tách biệt bởi các trạm giảm áp, van cổng và van một chiều.

Đối với mạng phân phối nước, AVK cung cấp các loại van và phụ kiện phù hợp cho tất cả các loại vật liệu ống và áp lực hoạt động như: Van cổng, van bướm đồng tâm và lệch tâm kép, van một chiều cánh lật, van phao, van nối mạng và đai khởi thủy, van xả khí, mối nối thẳng và mối nối mặt bích, đai sửa chữa, phụ kiện ống, hộp mặt đường và ty nối dài.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.