Truyền tải nước

Việc vận chuyển nước từ các cơ sở lưu trữ đến các mạng lưới phân phối diễn ra thông qua các đường ống truyền tải nước. Áp lực được tạo ra thông qua trọng lực hoặc thông qua các trạm bơm liên quan. Nước được dẫn từ nguồn, chẳng hạn như một hồ chứa, tới các nhà máy xử lý nước và sau đó thường được bơm vào bể chứa dịch vụ và mạng lưới phân phối đến các hộ tư nhân và các cơ sở kinh doanh khác.

Đường ống truyền tải nước thường được sử dụng bằng ống bê tông, ống gang dẻo, ống thép hoặc ống GRP/GRE. Ống nhựa được sử dụng cho đường ống với kích cỡ nhỏ như ống HDPE.

Đối với truyền tải nước, có nhiều lý do khác nhau liên quan đến lịch sử và thiết kế giải thích tại sao các cơ quan chức năng và kỹ sư tư vấn lựa chọn các loại van và thiết kế khác nhau. Một số nhà thiết kế lựa chọn van cổng, số khác lại chọn van bướm - và trong mỗi loại van, luôn có sẵn vài lựa chọn thiết kế. Sự lựa chọn của van có thể phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể của dự án cũng như sự chênh lệch cấp áp lực.

Cho giải pháp truyền tải nước hiệu quả, AVK cung cấp một dải rộng các loại van cổng, van bướm đồng tâm và lệch tâm kép, van xả khí, van một chiều cánh lật cũng như các loại mối nối, đai sửa chữa và phụ kiện van.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.