Cải tạo trạm bơm nước thải…

Các giải pháp AVK đã được chuyển giao cho việc cải tạo trạm bơm nước thải Sint-Kruis ở Brugge.

Sản phẩm tiêu chuẩn ở Aquafin

Maarten Schueremans, giám đốc dự án tại Aquafin là người chịu trách nhiệm cho dự án này. “Tôi đã làm việc ở Aquafin được 13 năm và đã quen thuộc với các sản phẩm AVK trong những năm đó đặc biệt là Van cổng, van một chiều bi và mối nối BB của AVK như là các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi”

Chất lượng và dễ dàng bảo trì

“Để cải tạo trạm bơm nước thải Sint-Kruis, trước tiên chúng tôi đã thực hiện khảo sát thị trường theo quy định. Ở Aquafin, chúng tôi lựa chọn các sản phẩm chất lượng cao, tin cậy, an toàn và bảo trì tối thiểu. Ngoài ra, giá mua dựa trên thị trường cũng quan trọng. Các sản phẩm của AVK đã đáp ứng các điều kiện này, “schueremans nói. “Ngoài ra ở dự án trước đây của chúng tôi là trạm bơm nước thải ở Lillestraat ở Brugge, AVK đã thắng thầu và một van cổng AVK DN900 đã được lắp đặt. Chúng tôi vui mừng tiếp tục hợp tác về dự án này ở Sint-Kruis."

Trạm bơm cho gần 90,000 hộ dân

Trạm bơm nước thải ở Sint-Kruis chịu trách nhiệm thoát nước từ một phần của thành phố Brugge và đô thị Sijsele gần đó. Hệ thống thoát nước của hai đô thị này với gần 90,000 hộ dân, đến trạm bơm thông qua hai bể chứa thu gom lớn. Bảy máy bơm đang bơm nước thải với tốc độ dòng chảy tối đa 1550 l/s khiến nó trở thành một trong những trạm bơm nước thải lớn của Aquafin.

Nước thải được bơm vào hệ thống thu gom đi xuống, cung cấp cho RWZI của Brugge thông qua hai tuyến ống song song DN800 (Brugge) và DN700 (Sijsele) dưới áp lực. RWZI Brugge xử lý tổng cộng 339,500 m³ nước thải mỗi ngày.

Tiêu chuẩn dự phòng

"Đối với các trạm bơm nước thải, chúng tôi luôn cung cấp một máy bơm dự phòng", schueremans giải thích. "Đối với hệ thống thu gom của Brugge, là thiết lập 3 + 1, còn đối với Sijsele, đó là thiết lập 2 + 1. Các ống lót thêm tại đầu hút và đầu xả được giữ lại như là một cách dự phòng thêm. Bằng cách này chúng tôi vẫn có thể kết nối với một bơm khẩn cấp. Nó được gắn trên đường ống hiện tại bao gồm một van cổng hay van dao. Đây là cách mà trạm bơm không bao giờ dừng trong mọi trường hợp”.

Tổng quan dự án

Công ty: Aquafin
Dự án: Cải tạo trạm bơm Polderstraat, Sint-Kruis
Vị trí: Brugge, Bỉ
Cấp áp lực: PN6, PN10, PN16
Kích cỡ: DN50-800

Giải pháp AVK cho dự án

 • Van cổng (19 bộ) – DN200-800
 • Van một chiều bi (10 bộ) – DN50-400
 • Mối nối BB (11 bộ) – DN200-800
 • Van dao (1 bộ) – DN350
 • Solutions for wastewater treatment

  Video

  Van một chiều bi

  Hoạt hình về đặc điểm kỹ thuật nổi trội và lắp đặt của van một chiều bi series 53