Expect... AVK

Cộng tác với AVK là bạn được chia sẻ bí quyết, chuyên môn cũng như sự cống hiến của chúng tôi. Với tư cách là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu, chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy vượt qua những giá trị, ranh giới mà thị trường mong đợi.

Năm nền tảng kinh doanh cốt lõi của chúng tôi để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng bao gồm: Chất lượng, độ tin cậy, cải tiến sản phẩm, tình bền vững và dịch vụ khách hàng.

Nhưng không chỉ có vậy, chúng tôi luôn luôn cải thiện để có thể đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

“Expect… AVK” có nghĩa rằng khách hàng của chúng tôi luôn mong đợi chúng tôi vượt qua các tiêu chuẩn của thị trường. “Expect… AVK” có nghĩa là chúng tôi không ngừng nỗ lực để tăng lợi ích của khách hàng!

Để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục vượt qua những giới hạn mà khách hàng mong mợi, chúng tôi luôn nỗ lực để gia tăng lợi ích khi cộng tác kinh doanh với AVK. Để thể hiện những nỗ lực đó, công việc của chúng tôi được dựa trên tám lời hứa với khách hàng – và cũng như chính với tập đoàn AVK: