Phòng cháy chữa cháy ngoài trời

Hệ thống chữa cháy ngoài trời là không thể thiếu trong các khu vực công nghiệp, nơi một ngọn lửa dễ dàng xảy ra. Nhiều quá trình khác nhau đang diễn ra ở đây và các vật liệu dễ cháy thường có mặt trong khu vực này. Do đó nơi đây phải có yêu cầu cao đối với hệ thống. 

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy ngoài trời, trụ cứu hỏa nổi tiếng AVK được UL / FM chứng nhận có khả năng kiểm soát nhanh chóng đám cháy hiệu quả trước khi nó leo thang đến một tình huống không thể kiểm soát. Trụ cứu hỏa được vận hành trực tiếp bởi ống dẫn nước, bởi vòi cứu hỏa giám sát hay chúng có thể sử dụng như điểm cấp nước cho các sở cứu hỏa chuyên nghiệp.

Trụ cứu hỏa khô được thiết kế chủ yếu cho các khu vực có sương giá, nơi đường ống nước nằm dưới vùng sương giá mặt đất. Trụ cứu hỏa ướt được thiết kế chủ yếu cho các khu vực không có sương giá. Trụ cứu hỏa kèm vòi giám sát chủ yếu được sử dụng để lắp đặt trong các nhà máy công nghiệp hóa chất và hóa dầu cũng như nhà máy lọc dầu, trang trại, sân bay và các nhà máy khác với một lượng lớn chất lỏng dễ cháy gây nguy hiểm hỏa hoạn.

AVK có thể cung cấp các loại van cổng và trụ chỉ thị đạt chứng nhận UL/FM cũng như các phụ kiện cho phòng cháy chữa cháy ngoài trời.