Quy định bảo vệ nước uống

AVK chịu trách nhiệm bảo vệ nước uống và tuân thủ các quy định mới nhất về việc sử dụng vật liệu đồng thau được chứng nhận để sử dụng khi tiếp xúc với nước uống. 17-02-2021

Trong những năm 90, các quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đã cố gắng thống nhất các chỉ thị hướng dẫn cho nước uống và vật liệu xây dựng thành một bộ chỉ thị chung gọi là “European Acceptance Scheme” với một mục tiêu tạo ra các yêu cầu chung cho tiêu chuẩn nước uống. Không may, họ không bao giờ thực sự thành công nhưng nó là sự khởi đầu của sáng kiến 4MS – có sự hợp tác giữa Đức, Hà Lan, Pháp và Vương quốc Anh. Theo sáng kiến này, những quốc gia đã quyết định chuyển các yêu cầu và tiêu chuẩn của các chỉ thị hướng dẫn trước đây thành các yêu cầu tại chính bản thân các quốc gia này. Điều này dẫn đến có một danh sách vật liệu phù hợp trong đó có vật liệu đồng thau khi sử dụng và tiếp xúc với nước uống.

Các yêu cầu này cho vật liệu đã được hoãn lại và chỉ có hiệu lực tại bốn quốc gia trên kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2017. Kể từ ngày này, chỉ những sản phẩm phù hợp với quy định 4MS mới có thể được bán cho mục đích cấp nước tại những quốc gia này.

Các cơ quan chứng nhận của bốn quốc gia, DVGW, Kiwa, NF và WRAS chỉ có khả năng chứng nhận sản phẩm cho nước uống nếu họ đáp ứng các yêu cầu mới.

AVK tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt

AVK tuân thủ các phê duyệt tại bốn quốc gia theo sáng kiến 4MS. Do đó, điều quan trọng đối với chúng tôi là tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng với các yêu cầu mới, nghiêm ngặt cho dù chúng được lắp đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tất cả khách hàng của chúng tôi đều được hưởng lợi từ nỗ lực của chúng tôi mặc dù không phải quốc gia nào cũng tập trung vào vật liệu đồng thau. Do đó, tất cả các công ty cấp nước mà chưa làm quen với các yêu cầu và tiêu chuẩn có thể lựa chọn sản phẩm AVK như một giải pháp tối ưu.

Đọc thêm: Approval and harmonization - 4MS Initiative

Tải về

Yêu cầu đối với van được sử dụng trong môi trường nước uống

Điều quan trọng là chất lượng và an toàn có thể được ghi lại. Đây là nơi có sự chấp thuận của bên thứ ba, bằng cách thiết lập một loạt các yêu cầu liên quan đến các thành phần chế tạo cũng như sản phẩm van.
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.