Tạp chí AVK Khu vực Đông Nam Á ấn bản thứ 3

Hi vọng Quý vị không bỏ lỡ một tin tức rất thú vị của AVK … Như thông lệ hàng năm, AVK vui mừng thông báo về việc ra mắt Tạp chí AVK Khu vực Đông Nam Á – Số thứ 3. 17-10-2022

Mỗi năm, cứ vào tháng 10, các công ty thành viên AVK chúng tôi thường ngồi xuống và tự hỏi đội nhóm của mình “Chúng ta đã và đang làm gì để thúc đẩy doanh số bán hàng trong từng hoàn cảnh mới” và “Điều gì là có thể làm được cho AVK và các đối tác trong năm tài chính mới này?”.

Đôi khi chúng tôi được nghe bảo rằng: "Không thể làm được đâu", nhưng chúng tôi rất muốn trả lời rằng "Không, điều đó là điều cần thiết phải làm." Vì Thương trường là vậy mà phải không??

Khi bước vào năm tài chính mới 2022-2023 này, điều quan trọng là chúng ta phải trung thực cân nhắc về những khả năng cần phải nắm bắt, đừng để cho đến khi quá muộn để phải hối tiếc vì đã không làm gì cả.

Do đó, chúng tôi sẽ hoan nghênh mọi phản hồi và sẽ tìm cách cải tiến liên tục với từng vấn đề đang tồn tại. Thông qua các mục tiêu liên tục này, chúng tôi mong muốn có thêm kiến thức, cái nhìn sâu sắc và những ý tưởng mới để có thể chia sẻ đến Quý khách hàng hiện tại và tương lai của AVK.

Chúc Quý vị một ngày cuối tuần tuyệt vời!

Quý vị có thể tải xuống ở đây để xem...

Tải về

Tạp chí AVK Khu vực Đông Nam Á ấn bản thứ 3