Mối nối thẳng (EE) và mối nối một mặt bích (EB) Supa Maxi™ tới DN600

Kích cỡ được mở rộng trong dải sản phẩm cho nước và nước thải: DN350, 450, 500 và 600. 25-09-2018

Chúng tôi vui mừng khi ra mắt các kích cỡ lớn cho mối nối thẳng (EE), mối nối một mặt bích và nắp bịt Supa Maxi ™ cho nước và nước thải:

Thiết kế chung

Supa Maxi™ được thiết kế để sử dụng chôn dưới mặt đất cho ứng dụng nước, nước thải và khí. Thiết kế gioăng độc đáo Supa Grip ™ cung cấp đầy đủ hỗ trợ và dự phòng ngay cả cho kích cỡ ống tối thiểu trong dải dung sai và sử dụng trên ống oval. Không có thành phần nhựa được sử dụng trong lắp ráp gioăng, do đó phù hợp lắp đặt bên dưới điểm đóng băng và không yêu cầu siết chặt lại bu lông.  

Đặc điểm cho DN mới:

  • Dung sai ống: DN350: Ø352-396 mm - DN450: Ø448-510 mm - DN500: Ø498-552 mm - DN600: Ø604-652 mm
  • Thiết kế cho PN16, thử áp lực 16 X 1.5 bar = 24 bar 
  • Đang chờ chứng nhận cho DN350-600 theo EN 14525
  • Nắp bảo vệ bằng PE cho DN350 và bằng vải nylon cho DN450-500-600

Video

Mối nối Supa Maxi™

Hoạt hình về ứng dụng, đặc điểm kỹ thuật nổi trội và lắp đặt của mối nối đa năng Supa Maxi™ series 63X

Tải về

Mối nối thẳng (EE) và mối nối một mặt bích (EB)

Tìm hiểu dải sản phẩm rộng của mối nối thẳng (EE) đa năng hay chuyên dụng, mối nối một mặt bích (EB) và nắp bịt được thiết kế cho lắp đặt dễ dàng.