Quản lý quy trình của bạn với thương hiệu có độ tin cậy cao và đã được công nhận trên toàn thế giới

Van công nghiệp

Các công ty thành viên tập đoàn AVK cung cấp sản phẩm cho các ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Bộ phận van công nghiệp AVK có chuyên môn cao, phản hồi nhanh và quan hệ đối tác lâu dài.