Van AVK cho công nghiệp

Sự kết hợp rộng lớn giữa sức mạnh và năng lực trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Mỗi công ty trong bộ phận công nghiệp đều chịu trách nhiệm sản phẩm của chính mình trong lĩnh vực công nghiệp. Mỗi một công ty, kể cả với đối tác hiện tại của họ đều có chuyên môn tuyệt với về van và phụ kiện được tùy chỉnh theo yêu cầu cũng như giải pháp hoàn chỉnh. Do đó, chúng ta cần thiết phải tiếp tục phát triển các tổ chức bán hàng cũng như đối tác. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ các công ty của bộ phận này giữ được bản sắc và phát triển thị trường dựa trên kinh nghiệm rộng lớn của tập đoàn AVK.

Các công ty thành viên trong bộ phận AVK công nghiệp bao gồm Orbinox, InterApp, Wouter Witzel EuroValve, Flonidan, TEC artec, World Valve, I.C Valves và J.C.Hansen. Họ cung cấp dải sản phẩm toàn diện và công nghệ tiên tiến dưới thương hiệu mạnh của riêng họ.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.