Đo lường

Đáp ứng sự mong đợi về độ chính xác và ổn định tối ưu trong dải sản phẩm đồng hồ thông minh của chúng tôi.

Đo lường thông minh là thu thập và xử lý thông tin từ mạng cung cấp và được lưu trữ trong đồng hồ. Với công nghệ ngày nay, các thông tin này có thể được truy cập từ xa và đưa ra nhiều giải pháp phù hợp bao gồm cả việc hỗ trợ hợp lý hóa sử dụng năng lượng và nước. Điều này cung cấp một cách hiệu quả hơn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp giảm mức tiêu thụ, theo dõi và chi phí theo thời gian thực. Nhưng có một điều thậm chí còn quan trọng hơn đó là lượng khí thải CO2 thực tế giảm đáng kể nếu thế giới áp dụng công nghệ này.

Chất lượng và an toàn là điều tối quan trọng trong công nghệ đo lường và không bao giờ được thỏa hiệp. Đồng hồ của chúng tôi có thể tùy chỉnh nhanh chóng và dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn và kỹ thuật khác nhau.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.