Khai khoáng/ Bùn quặng

Ngành công nghiệp khai thác than hay khoáng sản khác từ mặt đất

Khai khoáng là việc khai thác các khoáng sản có giá trị hay các vật liệu địa chất khác từ quặng, mỏ, các mạch khoáng sản, vỉa khoáng sản hay sa khoáng.

Ngành công nghiệp khai khoáng bao gồm các ứng dụng như triết xuất axít hay dung môi từ kim loại, hệ thống xử lý bùn và làm mát.

Tập đoàn AVK cung cấp các sản phẩm được thiết kế phục vụ cho ứng dụng khắt khe với lớp sơn chất lượng cao đáp ứng bất kỳ ứng dụng nào trong ngành công nghiệp khai khoáng.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.