Công nghiệp giấy và bột giấy

Van cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp giấy, bìa cứng và tái chế

Ngành công nghiệp giấy và bột giấy bao gồm việc sử dụng gỗ làm nguyên liệu thô và sản xuất bao gồm giấy, bìa và các sản phẩm dựa trên cellulose khác.

Các công ty thuộc tập đoàn chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của ngành.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.