Công nghiệp tách khí

Van chất lượng cao cho quy trình toàn diện

Tại một nhà máy tách khí, không khí trong khí quyển được tách thành các thành phần chính của nó và thường bao gồm khí nitơ, oxy và đôi khi bao gồm cả argon hay khí hiếm khác.

Tập đoàn AVK cung cấp van kỹ thuật cao được sử dụng trong quy trình tách khí chi tiết.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.