Dầu khí

Một ngành công nghiệp luôn đòi hỏi khắt khe độ tin cậy và độ bền cao

Thị trường này đòi hỏi kinh nghiệm rộng lớn và kiến thức chuyên sâu về nhiều ứng dụng và quy trình - cả trên bờ và ngoài khơi. Dịch vụ nhanh chóng và đầy đủ, kết hợp với độ tin cậy và độ bền cao, là những yếu tố chính. Nhờ một mạng lưới quốc tế đa dạng, AVK van công nghiệp có thể theo dõi chặt chẽ sự phát triển và quan trọng nhất là cung cấp các dịch vụ trên toàn thế giới.

Các ứng dụng cho phân khúc Dầu khí bao gồm hóa dầu, phân phối, sản xuất, vỉa khí, LNG, sản xuất nổi, lưu trữ và vận hành, phòng cháy chữa cháy cũng như hệ thống nước làm mát.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.