Xử lý hóa chất

Sản phẩm và giải pháp cho môi trường khắt khe

Lĩnh vực xử lý hóa chất bao gồm các ứng dụng lớn như:

  • Sản xuất và phân phối hóa chất
  • Xử lý bề mặt (kim loại và nhựa)
  • Hóa lọc dầu (lọc dầu, khí)
  • Nhiên liệu sinh học (ethanol, dầu diesel và khí metan), và
  • Khai khoáng (chiết xuất axit và dung môi từ kim loại)

Đây có thể nói là môi trường đòi hỏi độ tin cậy và an toàn cao. Các sản phẩm van của chúng tôi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn liên quan và đi kèm với bất kỳ loại chứng chỉ yêu cầu hay mong muốn của khách hàng.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.