Xử lý hạt rắn

Linh hoạt trong môi trường làm việc thô

Xử lý hạt rắn là một lĩnh vực kỹ thuật bao gồm thiết kế thiết bị sử dụng cho việc xử lý vật liệu khô ở dạng rời, số lượng lớn; một ngành công nghiệp mà khả năng phục hồi và độ bền là yếu tố trung tâm.

Tập đoàn AVK cung cấp thiết bị cho việc xử lý dải rộng các chất rắn khác nhau liên quan đến điều kiện làm việc khắc nghiệt của áp lực, nhiệt độ và độ mài mòn.

Bên dưới là danh sách các công ty AVK công nghiệp có thể liên hệ để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn có yêu cầu.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.