Nước thải xả môi trường

Trước khi xả nước thải đã được xử lý ra suối, lạch, sông hoặc biển, nó phải được đảm bảo phù hợp với các yêu cầu thông số kỹ thuật nước thải xả môi trường theo quy định pháp luật của từng địa phương. 

Tại các quốc gia EU, mỗi nhà máy xử lý nước thải có nghĩa vụ phải lấy mẫu nước thải được xả môi trường tối đa 5 lần mỗi ngày để ghi lại hàm lượng các chất có hại. Nếu vượt quá các thông số yêu cầu của nước thải xả môi trường thì có nghĩa vụ phải trả tiền phạt. Tất nhiên, điều này làm tăng động lực để làm sạch nước thải một cách hiệu quả nhằm đáp ứng các yêu cầu xả nước thải ra ngoài môi trường của EU.

Cho nước thải xả môi trường, AVK cung cấp van cổng, van bướm, van một chiều, van dao, van cửa phai, van xả khí, mối nối thẳng, mối nối mặt bích, đai sửa chữa, phụ kiện ống và các loại phụ kiện van.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.