Thu gom nước thải

Việc thu gom nước thải thường được thực hiện bởi các hộ gia đình và nhà máy công nghiệp, nơi mà nước thải được dẫn tới các trạm bơm và bơm về nhà máy xử lý nước thải.

Có hai hệ thống chính cho việc thu gom nước thải: Hệ thống thu gom kết hợp với hệ thống cống rãnh và hệ thống thu gom tách biệt hệ thống cống rãnh cho nước mưa và nước thải. Hệ thống cống rãnh kết hợp vận chuyển nước thải từ các hộ cá nhân và các công ty cũng như nước mưa trên cùng một đường ống. Nhiều hệ thống thu gom mới cung cấp cống riêng cho nước thải và nước mưa.

Nước mưa được thu gom trong cống và dẫn trực tiếp đến các trạm bơm hoặc bể chứa nước mưa nơi nó ở giai đoạn sau được trộn với nước thải. Vì lượng nước mưa không thể dự đoán được do đó cần thiết phải lưu trữ nước mưa trong các lưu vực xung quanh hoặc trong các bể chứa nước mưa của nhà máy xử lý nước thải. Bằng cách này, việc kiểm soát lưu lượng nước mưa sẽ dễ dàng hơn vì nó được trộn với nước thải.

Cho thu gom nước thải, AVK cung cấp van cổng, van bướm, van một chiều, van dao, van cửa phai, van xả khí, mối nối thẳng, mối nối mặt bích, đai sửa chữa, phụ kiện ống và các loại phụ kiện van.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho việc phân tích thống kê để cải thiện trang web và phục vụ bạn tối ưu. Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.